Zatrzymanie motocyklisty przez policję nierzadko stanowi stresującą sytuację dla kierowcy – jeśli poruszamy się po drogach publicznych, musimy jednak pamiętać o możliwości doświadczenia takiej sytuacji. Niezależnie od jej powodu, motocykliści powinni być zaznajomieni ze swoimi prawami oraz zasadami postępowania podczas kontroli drogowej. W tym artykule prezentujemy najważniejsze informacje, o których warto wiedzieć!

Zatrzymanie motocyklisty przez policję – jak zmniejszyć szansę na kontrolę drogową?

Warto pamiętać, że uniknięcie kontroli drogowej może okazać się niemożliwe – jeśli jeździmy po drogach publicznych, prędzej czy później dojdzie do zatrzymania nas przez policję.

Prędkość jazdy motocyklem

Aby zmniejszyć szansę na wystąpienie takiej sytuacji, wskazane jest poruszanie się z podobną prędkością, co pozostałe pojazdy na trasie. Jeśli będziemy jechać zbyt wolno w porównaniu do innych, możemy wzbudzić czujność policjantów – a przez to możemy zostać zatrzymani, gdyż będą oni chcieli sprawdzić, dlaczego chcemy uniknąć kontroli. Z kolei zbyt szybka jazda wiąże się z zatrzymaniem, kiedy pomiar prędkości wskaże zbyt wysoką liczbę.

Styl jazdy

Należy także wspomnieć, że niemałe znaczenie ma styl jazdy motocyklem. Nieprzemyślane wyprzedzanie, wykonywanie niebezpiecznych manewrów i łamanie innych przepisów drogowych – nie ulega wątpliwości, że w takiej sytuacji zatrzymanie motocyklisty przez policję będzie nieuniknione.

Stan techniczny pojazdu

Co więcej, kontrola drogowa może wynikać ze złego stanu technicznego naszego jednośladu. Braki w oświetleniu, wydobywający się z rury wydechowej dym… wszystko to sprawia, że możemy zostać zatrzymani przez funkcjonariuszy policji. Zdecydowanie powinniśmy zwrócić uwagę na poziom hałasu wydobywającego się z naszego wydechu – przepisy prawne wskazują, że nie może on przekraczać wartości 94 dB. Jeśli chcemy ograniczyć głośność dźwięku, warto zainwestować m.in. w dB Killer, czyli zabójcę decybeli będącego wkładką przeznaczoną do wyciszania tłumików. Istotne jest również umieszczenie tablicy rejestracyjnej w dobrze widocznym miejscu.

Jeśli właściciel jednośladu zignoruje konieczność zadbania o odpowiedni stan techniczny jednośladu, zatrzymanie motocyklisty przez policję może wiązać się z wykluczeniem go z ruchu drogowego. Wtedy dojdzie do zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

Odpowiedni strój motocyklisty

Obowiązkiem zarówno kierowcy motocykla, jak i pasażera jest założenie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym technicznym warunkom – na taką konieczność wskazują przepisy prawne. Zatrzymanie motocyklisty przez policję będzie nieuniknione, jeśli nie będziemy pamiętać o kasku. Zdecydowanie powinniśmy go jednak nosić nie tylko ze względu na prawo, ale również z uwagi na troskę o własne bezpieczeństwo!

Zatrzymanie motocyklisty przez policję – podstawa prawna rutynowej kontroli

Wśród obowiązków policjantów wymienia się przeprowadzanie kontroli drogowych – informacje z tym związane znajdziemy w Ustawie o Policji oraz ustawie z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Z tego względu funkcjonariusze policji mają prawo przeprowadzić rutynową kontrolę drogową. Należy jednak wspomnieć, że takie uprawnienia kontrolne posiadają również funkcjonariusze Straży Granicznej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Służby Celno-Skarbowej, jak i inspektorzy ITD czy strażnicy miejscy.

Kontrola drogowa – jak przebiega zatrzymanie motocyklisty przez policję?

Zatrzymanie motocyklisty przez policję może stanowić stresujące wydarzenie – aby jednak towarzyszyły nam podczas niego mniej intensywne emocje, warto zapoznać się z opisem przebiegu takiej kontroli drogowej. Powinniśmy znać swoje obowiązki oraz prawa.

Zatrzymanie motocykla przez policję

Policjant zamierzający przeprowadzić zatrzymanie motocyklisty jest uprawniony do wydawania poleceń oraz sygnałów – umundurowany funkcjonariusz w warunkach dostatecznej widoczności wykorzystuje tarczę do podawania sygnałów do zatrzymania pojazdów bądź wydaje polecenie ręką. Jeśli jednak występują warunki niedostatecznej widoczności, zatrzymanie motocyklisty przez policję odbywa się poprzez sygnał dawany jest tarczą do zatrzymywania pojazdów o czerwonym świetle bądź posiadającą światło odblaskowe. Alternatywną opcją jest posługiwanie się latarką z czerwonym światłem.

Kontrola drogowa przez nieumundurowanego funkcjonariusza policji

Co istotne, policjant nieumundurowany posiada uprawnienia jedynie do zatrzymania kierowcy jedynie na obszarze zabudowanym! Poza tym obszarem nie należy reagować na próby zatrzymania w celu rutynowej kontroli, jeśli sygnał ten wydają osoby ubrane w strój przypominający mundur policyjny, poruszające się samochodem cywilnym, wyposażone tylko w lampę błyskową. Jeśli doświadczymy takiej sytuacji, powinniśmy pojechać do najbliższej jednostki policji bądź miejsca, takiego jak stacja paliw, gdzie jest więcej osób.

A jak wygląda zatrzymanie motocykla przez policję nieumundurowaną w obszarze zabudowanym? W warunkach dostatecznej widoczności sygnały podawane są tarczą do zatrzymywania pojazdów, natomiast w warunkach niedostatecznej widoczności robi się to przy pomocy tarczy do zatrzymywania pojazdów – posiadającej światło odblaskowe lub światło czerwone – bądź latarki z czerwonym światłem.

Zatrzymanie przez policjanta jadącego pojazdem samochodowym

Jeśli policjant porusza się pojazdem samochodowym, może on podawać polecenia poprzez urządzenia nagłaśniające, sygnalizujące albo świetlne. Polecenie do zatrzymania jednośladu podawane jest przy tym z dostatecznej odległości w taki sposób, aby motocyklista mógł go dostrzec i bezpiecznie zatrzymać się w wyznaczonym przez funkcjonariusza miejscu. Policjant może również wydać polecenie, aby motocyklista jechał za pojazdem policyjnym w celu dojazdy do wyznaczonego na zatrzymanie się miejsca.

Co ważne, jednoślad powinien zostać zatrzymany w miejscu, gdzie jest to dozwolone – nie może on zagrażać bezpieczeństwu na jezdni czy utrudniać ruchu. Wyjątek występuje jedynie przy pojeździe zatrzymywanym po policyjnym pościgu bądź takim, co do którego istnieje podejrzenie o bezpośrednim zagrażaniu bezpieczeństwu ruchu drogowego z uwagi na zachowanie kierującego bądź stan techniczny maszyny.

Czy można zejść z motocykla podczas zatrzymania przez policję?

Dotychczasowe przepisy o kontroli ruchu drogowego wskazywały, że „kierujący pojazdem lub pasażer pojazdu mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu za zezwoleniem kontrolującego” – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 2022 roku dodało, że dotyczy to również motocyklistów. Zsiadać z kontrolowanego pojazdu silnikowego czy motoroweru można wyłącznie za zezwoleniem kontrolującego.

Podczas kontroli powinniśmy trzymać ręce na kierownicy pojazdu, a dopiero po usłyszeniu polecenia osoby kontrolującej powinniśmy wyłączyć silnik jednośladu, włączyć światła awaryjne, a następnie zsiąść z motocykla.

Zatrzymanie motocyklisty przez policję – okazanie legitymacji funkcjonariusza

Kiedy dojdzie do zatrzymania pojazdu, policjant podaje kierowcy swój stopień, imię oraz nazwisko, a także przyczynę zatrzymania. Jeśli kontrola przeprowadzana jest przez policjanta umundurowanego, na żądanie kontrolowanej osoby powinien on okazać legitymację służbową. W przypadku policjanta nieumundurowanego legitymacja służbowa powinna być okazana przez funkcjonariusza bez wezwania – powinien zrobić to w taki sposób, aby kierowca mógł bezproblemowo odczytać numer służbowy policjanta, jego imię i nazwisko, a także nazwę organu, który wydał dokument.

Istnieją jednak sytuacje, w których policjant może natychmiast przejść do czynności służbowych, pomijając okazanie służbowej legitymacji. Ma to miejsce przy zatrzymaniu pojazdu po przeprowadzonym pościgu, a także w przypadku podejrzenia, że maszyna pochodzi z przestępstwa czy wtedy, gdy występuje uzasadnione podejrzenie, iż pojazdem poruszają się osoby, które popełniły przestępstwo.

Zatrzymanie przez policję – złamanie prawa przez motocyklistę

Kiedy zostajemy zatrzymani przez policję i funkcjonariusz mówi o wykroczeniu, powinien on posiadać dowód na to, że złamaliśmy prawo – np. dowód uzyskany poprzez wideorejestrator. Jeśli jednak nie popełniliśmy wykroczenia i policjant nie posiada dowodu, powinniśmy być stanowczy oraz kulturalnie spróbować wyjaśnić sytuację. Jeśli policja wystawia mandat, nie należy go przyjmować i skierować sprawę do sądu grodzkiego. Bez jasnego stwierdzenia popełnienia wykroczenia, sądy zazwyczaj oddalają zarzuty.

Nieoznakowane policyjne radiowozy – co warto wiedzieć?

Należy mieć świadomość tego, że nieoznakowany radiowóz nie zmienia faktu, że policjant jest zobowiązany do noszenia munduru zgodnego z rozporządzeniem o umundurowaniu. Powinien on nosić mundur, żółtą kamizelkę odblaskową z napisem „POLICJA” zarówno na przodzie kamizelki po lewej stronie, jak i na plecach.

Zatrzymanie motocyklisty przez policję – czy warto uciekać przed policją?

Jeśli pomimo wyraźnych sygnałów policji nie zatrzymamy się na kontrolę, funkcjonariusze prawdopodobnie rozpoczną za nami pościg. Takie wydarzenie wiąże się z problemami z prawem, karą finansową oraz ryzykiem wypadku. Konsekwencje będą mniejsze, jeśli sami wystarczająco szybko zrezygnujemy i zaprzestaniemy ucieczki. Niezależnie jednak od sytuacji, zdecydowanie nie warto ignorować wydawanych przez policję poleceń czy sygnałów,

A dlaczego dokładnie nie warto uciekać przed policją na motocyklu? Więcej dowiesz się naszym artykule!

Zatrzymanie motocyklisty przez policję a prawo do godności

Warto mieć świadomość własnych praw. Ustawa o Policji wskazuje, że podczas wykonywania czynności służbowych policjanci są zobowiązani do respektowania godności ludzkiej, jak i przestrzegania i ochrony praw człowieka. Jeśli podczas kontroli policji zostaliśmy obrażeni, powinniśmy udać się na Komendę Policji właściwą dla funkcjonariusza, który nas zatrzymał, aby złożyć ustną bądź pisemną skargę z wnioskiem o wszczęcie dyscyplinarnego postępowania.

Zatrzymanie motocyklisty przez policję może przydarzyć się nawet wzorowym kierowcom. Warto przy tym znać swoje prawa oraz obowiązki, aby w takiej sytuacji uniknąć zbędnych nerwów!